Posts

Showing posts from 2012

Thôi, làm Werewolf cho nó lành.

Image
1. Trong ngôn ngữ hiện đại ngày nay có một từ đang được ưa dùng: thứ dữ.Chữ này khẳng định đẳng cấp cho cái mà nó nói đến.
Thú dữ hay là thứ dữ? Cho dù là gì thì nó cũng nhấn vào chữ Dữ. Mình chả hiểu nổi nó. Nhất định phải dữ dằn mới được nể, phải không?

2.